در راستای انجام وظایف اجتماعی و اهداف خیر خواهانه قند شمیم به اطلاع خیرین محترم می رسانیم که این واحد تولیدی به صورت ماهانه اقدام به توزیع محصولات خود بین نیازمندان می نماید،لذا از شما خیرین محترم دعوت می شود در صورت تمایل در این امر خیر با ما سهیم باشید.

همچنین این مجموعه آمادگی دارد تا در امورخیریه سایر مجموعه ها نیز مشارکت نماید.