دبير انجمن کارخانجات صنفي قند و شکر از تصميم دولت براي فروش شکر وارداتي و ذخاير دولتي به 2 برابر قيمت توليد داخل خبر داد و گفت: اين حمايتِ شفاف از واردات و زمينه ساز فساد در بازار شکر است.

وی با تاکيد بر اينکه ما زير بار چنين تصميمي نرفتيم، خاطرنشان کرد: شکرهاي وارداتي که حدود 4 تا 5 ماه قبل وارد شده است براي وارد کننده کمتر از 9 هزار تومان تمام شده است و اگر الان ثبت سفارش شده و بعد از عيد واردات انجام بگيرد قيمت شکر بالاي 12 هزار تومان خواهد بود.

خواندن متن کامل خبر…